Đồng hồ gỗ

Đồng hồ gỗ treo tường, đồng hồ gỗ để bàn từ gỗ tự nhiên cao cấp

  • You've just added this product to the cart:

    Tranh chữ Phúc Lộc Thọ bằng gỗ Hương nguyên tấm dát vàng

    0 out of 5

    Tranh chữ Phúc Lộc Thọ bằng gỗ Hương nguyên tấm dát vàng

    • Chất liệu:Gỗ Hương
    • Kích thước 47cm x 47cm;
    • Gỗ Hương dày 2,5cm, đục 2cm;
    • Hoàn thiện sơn PU, dát Vàng đài loan.
    3.300.0003.500.000
  • 0 out of 5

    Đồng hồ gỗ gõ Mỏ Neo treo tường | OC-N0121

    • Kích thước: 56cm x 41cm x 4cm
    • Chất liệu: gỗ  Gõ tự nhiên
    • Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
    • Thiết kế: kiểu dáng  thanh lịch và sang trọng.
    • Máy kim trôi không phát ra tiếng động.Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế CE & RoHS. Độ chính xác thời gian: -0,8 đến 1,2 giây / ngày. Nhiệt độ hoạt động: từ -10°C đến 50°C.
  • You've just added this product to the cart:

    Đồng hồ gỗ Pơ Mu treo tường trang trí | OC-M0203

    0 out of 5

    Đồng hồ gỗ Pơ Mu treo tường trang trí | OC-M0203

    • Kích thước: 60cm x 40cm x3cm
    • Chất liệu: gỗ  Pơ Mu tự nhiên
    • Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
    • Thiết kế: kiểu dáng  thanh lịch và sang trọng.
    • Máy kim trôi không phát ra tiếng động.Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế CE & RoHS. Độ chính xác thời gian: -0,8 đến 1,2 giây / ngày. Nhiệt độ hoạt động: từ -10°C đến 50°C.
    1.590.000
  • You've just added this product to the cart:

    Đồng Hồ Gỗ Pơ Mu Treo Tường | OC-M0201

    0 out of 5

    Đồng Hồ Gỗ Pơ Mu Treo Tường | OC-M0201

    • Kích thước: 60cm x 40cm x3cm
    • Chất liệu: gỗ  Pơ Mu tự nhiên
    • Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
    • Thiết kế: kiểu dáng  thanh lịch và sang trọng.
    • Máy kim trôi không phát ra tiếng động.Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế CE & RoHS. Độ chính xác thời gian: -0,8 đến 1,2 giây / ngày. Nhiệt độ hoạt động: từ -10°C đến 50°C.
    1.690.000
  • You've just added this product to the cart:

    Đồng Hồ Gỗ Treo Tường Chữ Lộc gỗ Hương nguyên khối

    0 out of 5

    Đồng Hồ Gỗ Treo Tường Chữ Lộc gỗ Hương nguyên khối

    • Đồng Hồ Gỗ Treo Tường Chữ Lộc gỗ Hương nguyên khối không ghép hay chắp
    • Đồng Hồ Gỗ Treo Tường Chữ Lộc máy kim trôi không phát ra tiếng động.Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế CE & RoHS. Độ chính xác thời gian: -0,8 đến 1,2 giây / ngày. Nhiệt độ hoạt động: từ -10°C đến 50°C
    • Chất liệu: Gỗ Hương mạ vàng
    • Kích Thước: 1m x 0.5m
    2.300.000
  • You've just added this product to the cart:

    Đồng Hồ Gỗ Treo Tường Chữ Nhẫn gỗ Hương

    0 out of 5

    Đồng Hồ Gỗ Treo Tường Chữ Nhẫn gỗ Hương

    • Đồng Hồ Gỗ Treo Tường Chữ Nhẫn gỗ Hương nguyên khối không ghép hay chắp
    • Đồng Hồ Gỗ Treo Tường Chữ Nhẫn máy kim trôi không phát ra tiếng động.Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế CE & RoHS. Độ chính xác thời gian: -0,8 đến 1,2 giây / ngày. Nhiệt độ hoạt động: từ -10°C đến 50°C
    • Chất liệu: Gỗ Hương mạ vàng
    • Kích Thước: 1m x 0.5m
    2.300.000
  • You've just added this product to the cart:

    Đồng Hồ Gỗ Treo Tường Chữ Phúc gỗ Hương

    0 out of 5

    Đồng Hồ Gỗ Treo Tường Chữ Phúc gỗ Hương

    • Đồng Hồ Gỗ Treo Tường Chữ Phúc gỗ Hương nguyên khối không ghép hay chắp
    • Đồng Hồ Gỗ Treo Tường Chữ Phúc máy kim trôi không phát ra tiếng động.Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế CE & RoHS. Độ chính xác thời gian: -0,8 đến 1,2 giây / ngày. Nhiệt độ hoạt động: từ -10°C đến 50°C
    • Chất liệu: Gỗ Hương mạ vàng
    • Kích Thước: 1m x 0.5m
    2.300.000
  • You've just added this product to the cart:

    Đồng Hồ Gỗ Treo Tường hình Di Lặc kéo bao tiền gỗ Hương

    -17%
    0 out of 5

    Đồng Hồ Gỗ Treo Tường hình Di Lặc kéo bao tiền gỗ Hương

    • Kích thước: 82cm x 47cm x3cm
    • Chất liệu: gỗ Hương tự nhiên, mạ vàng
    • Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
    • Thiết kế: kiểu dáng  thanh lịch và sang trọng.
    • Máy kim trôi không phát ra tiếng động.Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế CE & RoHS. Độ chính xác thời gian: -0,8 đến 1,2 giây / ngày. Nhiệt độ hoạt động: từ -10°C đến 50°C.
    1.900.000
  • You've just added this product to the cart:

    Đồng Hồ Gỗ Treo Tường OC1

    0 out of 5

    Đồng Hồ Gỗ Treo Tường OC1

    • Kích thước: 59cm x 36cm x3cm
    • Chất liệu: gỗ Hương tự nhiên
    • Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
    • Thiết kế: kiểu dáng  thanh lịch và sang trọng.
    • Máy kim trôi không phát ra tiếng động.Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế CE & RoHS. Độ chính xác thời gian: -0,8 đến 1,2 giây / ngày. Nhiệt độ hoạt động: từ -10°C đến 50°C.
  • You've just added this product to the cart:

    Đồng hồ gỗ treo tường Tâm - Phúc - Lộc

    0 out of 5

    Đồng hồ gỗ treo tường Tâm – Phúc – Lộc

    • Kích thước: 55cm x 30cm x 3cm
    • Chất liệu: gỗ Hương tự nhiên
    • Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
    • Thiết kế: kiểu dáng  thanh lịch và sang trọng.
    • Máy kim trôi không phát ra tiếng động. Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế CE & RoHS. Độ chính xác thời gian: -0,8 đến 1,2 giây / ngày. Nhiệt độ hoạt động: từ -10°C đến 50°C.
    1.480.000
  • 0 out of 5

    Đồng hồ gỗ treo tường đẹp | Đồng Hồ Gỗ Pơ Mu treo | OC-M0202

    • Kích thước: 60cm x 40cm x3cm
    • Chất liệu: gỗ  Pơ Mu tự nhiên
    • Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
    • Thiết kế: kiểu dáng  thanh lịch và sang trọng.
    • Máy kim trôi không phát ra tiếng động.Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế CE & RoHS. Độ chính xác thời gian: -0,8 đến 1,2 giây / ngày. Nhiệt độ hoạt động: từ -10°C đến 50°C.
  • You've just added this product to the cart:

    Đồng hồ gỗ để bàn gỗ Trắc cao cấp

    0 out of 5

    Đồng hồ gỗ để bàn gỗ Trắc cao cấp

    • Chất liệu: gỗ Trắc
    • Kích Thước: 48x31x12cm
    2.700.000