Tượng gỗ Quan Công

Tượng gỗ Quan Công | Tượng Quan Vân Trương, Quan Vũ

Tượng gỗ Quan Công hay còn được gọi là Quan Vân TrươngQuan Vũ được chế tác thủ công bở nghệ nhân đục truyền thần lâu năm. Đục hoàn toàn bằng tay, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất cho nên mỗi bức tượng gỗ Quan Vũ của Mỹ Nghệ Hà Nội đạt được mức độ hoàn thiện cao.

 

Quan Công hay còn được gọi là Quan Vân TrươngQuan Vũ. Là một vị tướng trong ngũ hổ tướng của nước Thục thời tam quốc. Với hình tượng mặt đỏ râu dài, tính cách khẳng khải oai phong lẫm liệt.